Kaipionranta

Hankesuunnitelma

Kaipionranta
Hankkeen nimi: Kaipionrannan kyläranta

Toteuttaja: Tuuhosen kyläyhdistys ry

Hankkeen toteutusaika: 15.10.2004 - 28.2.2006 
Hankkeen tausta: EMOTRTuuhoskylässä on asukkaita 126 henkilöä (11.3.2004) ja vapaa-ajan asuntoja 92 kpl (17.4.2004). Vapaa-ajan asuntojen määrä kasvaa onnistuneesta tonttitarjonnasta johtuen.
EU Kaipionranta on vanha Metsäntutkimuslaitoksen laanialue (pinta-alaltaan 0,47 ha), joka sijaitsee Ruoveden kunnan Tuuhoskylässä, Ruokosselän rannassa. Kaipionranta siirtyy Ruoveden kunnan omistukseen ja edelleen Tuuhosen kyläyhdistys ry:n hallintaan pitkällä vuokrasopimuksella.

Alue on jo pitkään toiminut kyläläisten uima- ja venerantana. Rannassa on kesäaikaan n. 25 — 30 venettä (osa naapurin Sulo Mäen puolella). Alueen kunnostuksesta on ollut jo vuosia keskustelua kyläyhdistyksessä. Venepaikat eivät ole tällä hetkellä virallisia (Metsähallituksella ei ole rasitteita ranta-alueelle) ja osa veneen omistajista on "ominut" venepaikan parhaalta uimaranta-alueelta. Kylässä on kiinteistöjä joilla ei ole virallista ranta- ja venepaikkaoikeutta millekään vesialueelle. Lisäksi lähialueella on saarissa vanhoja loma-asuntoja, joille ei ole mantereen puolella virallista rantaoikeutta.

Tuuhosen kyläyhdistys on 14.4.2003 pitämässään kokouksessa päättänyt ottaa Ruoveden kuntaan yhteyttä ranta-alueen saamiseksi kunnan ja kyläläisten käyttöön. Ruoveden kunnanhallitus on 5.5.2003 pitämässään kokouksessa päättänyt aloittaa neuvottelut Metsäntutkimuslaitoksen kanssa neuvottelut alueesta, ja on tehnyt ostotarjouksen. Ruoveden kunnalta (kj. Markku Raiskinmäki) saadun tiedon mukaan kauppa toteutuu ja alue siirtyy kyläyhdistyksen hallintaan.
 
Hanke: Alue siistitään ja raivataan pajupusikoista. Rakennetaan erillisen rakennussuunnitelman mukaan sellainen venelaituri josta pystyy lastaamaan veneisiin tavaraa, ruopataan venerantaa, kunnostetaan uimapaikka. Lisäksi tehdään grillikatos, pihapöydät ja ulkokäymälä ja kaivo josta voidaan noutaa ruokavettä. Uimarannan läheisyyteen tehdään uimapukukopit. Tie- ja pysäköintialueita kunnostetaan. Laiturin viereen kunnostetaan veneiden vesillelaskupaikka.
 
Tavoitteet: Turvata kylän asukkaiden ja mökkiläisten rannan käyttömahdollisuus. Lisätään kylän vetovoimaisuutta mahdollistamalla uusrakentajille venepaikkaoikeuksia. Selkeyttää rannan käyttöä pystyttämällä opastetaulu pysäköintipaikoista ja muista rannan kohteista, merkitä selvästi uimarannan osuus ja venepaikat. Mahdollistaa rantaa siistimällä ja grillikatoksen ym. rakentamisella rannan käyttö vapaa-ajan viettoon.

Rakentaminen parantaa yhteistoimintaa ja ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Hankkeella lisää asukkaiden ja kesäasukkaiden yhteistoimintaa.
 
Kustannukset: Ostettavat tarvikkeet 12 000,00 €
ostettavat työt ja urakat 3 500,00 €
luontaissuoritukset 1 000,00 €
talkootyö 6 339,00 €
yht. 22 839,00 €
 
Rahoitus: TE-keskus (35 %) 7993,65 €
kuntaraha (PoKo ry 15 %) 3425,85 €
omaa rahaa 4080,50 €
luontaissuoritukset 1000,00 €
talkootyö 6339,00 €
yht. 22 839,00 €
 
Ohjausryhmä: Lasse Ahola, kyläyhdistyksen pj
Leo Nyykooli, kyläyhdistyksen johtokunnan jäsen
Jukka Saarinen, kesäasukas
Juha-Pekka Lehminiemi, Ruoveden kunnanvaltuuston pj
Jaakko Majaranta, PoKo ry:n edustaja
 
Tiedotus: Hankkeesta tiedotetaan Ruovesi-lehdessä, postilaatikkojakelussa, ilmoitustauluilla ja kyläkokouksissa. Tarkoituksena on pitää myös hankkeesta tiedottava yleinen tilaisuus.
 

Takaisin edelliselle sivulle »